Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Våre tjenester

VÅRE TJENESTER

Vi ønsker å være mer enn bare din regnskapsfører. Vi har fokus på å være kundens nærmeste samarbeidspartner og rådgiver. Gjennom vår tilgjengelighet kan vi nås raskt for å gi kunden den beste og mest effektive bistanden.

Vi fører regnskap etter gjeldende lover og regler. Vi holder alltid de lovpålagte frister.

Vi har satset på gode og effektive digitale løsninger for at kundene skal ha tilgang til enhver tid korrekt og oppdatert regnskapsmateriale. Kundenes erfaring er at dette har vært svært nyttig verktøy når de har fått henvendelse fra offentlige myndigheter ved kontroll eller bokettersyn.

Selvangivelse, noter, årsregnskap. Vi kan bistå deg med det du trenger i forbindelse med årsoppgjør og ligningspapirer.

Du trenger ikke å være eksisterende kunde av Amon Business Solutions. Vi kan hjelpe deg med det du trenger når du trenger det.

Lønn og lønnskjøring er ofte komplisert, og mange bedrifter velger derfor å overlate det til noen som er eksperter på området. Du kan i tillegg spare tid og penger på å la oss håndtere lønnskjøringen.

Ved å overlate lønn og lønnskjøring til oss er du sikret korrekt lønnsregnskap. Våre rådgivere har lang erfaring med denne typen oppdrag, både for små og store bedrifter. Amon Business Solutions har også tilgang til advokater, som sikrer trygg og sikker håndtering av prosessene knyttet til lønn og HR.

Dersom ønskelig, kan vi bistå med å håndtere hele eller deler av HR-administrasjonen i din bedrift.

Ved å effektivisere de interne rutinene knyttet til regnskap i din bedrift, går det raskere å produsere selve regnskapet. Kvaliteten på regnskapet blir også høyere.

Mange bedrifter bruker betydelig ressurser på å hente ut og sammenstille regnskapsdata, samt styre- og ledelsesinformasjon, i sin beslutningsprosess. For å forenkle slike prosesser har vi utviklet Amon Rapporteringspakke.

For å spare tid og penger, velger mange bedrifter å sette ut budsjetter, regnskap og rapportering til aktører med spisskompetanse på området. Mange ønsker også en rådgiver som kan regnskapsfaget til fingerspissene.

Vi kan hjelpe deg med budsjettering, regnskap og rapportering av tall. Velger du Amon Business Solutions, får du ikke bare en partner som leverer det du ber om. Du får også tilgang til noen av landets skarpeste regnskapsførere.

Vår tverrfaglige tilnærming gjør at vi kan hjelpe deg med alt fra å produsere budsjetter og regnskap til å gi råd om forbedring av budsjettprosesser eller likviditetsstyring. Vi kan ta ansvar for hele regnskapsprosessen, eller levere regnskapssystemer som gjør at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din. Vi tilbyr også utleie av regnskapskonsulenter, hvis du har behov for det.

Våre rådgivere har erfaring fra en rekke ulike bransjer – alt fra bank, finans og eiendom til handelsbransjen, transport, shipping, offentlig sektor og gründervirksomhet. Det betyr at vi kjenner din bransje og akkurat dine utfordringer godt.

Vi kan enten fakturere for ditt selskap eller du kan selv fakturere i vårt system. Dette gjør du enten via kundepålogging til server eller vårt fakturasystem. Fakturaene blir da bokført direkte i regnskapet. Våre regnskapsmedarbeidere setter opp faktura etter dine spesifiseringer og ser til at den tilfredsstiller alle lovkrav.

Vi følger også opp ubetalte fakturaer med purring og overfører til et inkassoselskap, om fakturaene fortsatt ikke er blitt betalt.

Lønn er et stort og komplisert område og stadig flere bedrifter velger å sette dette ut til oss. Amon Business Solutions har erfaring fra lønnsområdet, og vi blir løpende oppdatert på endringer i lover og regler rundt lønn.

Vi kan bistå med:

  • Etablering og kvalitetssikring av lønnsrutiner
  • Lønnskjøring
  • Utbetaling
  • Lønnsregnskap
  • Rapportering til offentlige etater som NAV, Kemneren og Skatteetaten.
  • Bistand til utfylling og innsending av skjemaer til NAV i forbindelse med sykepenger, permitteringer og permisjoner

Som erfaren regnskapskontor har vi en bred kompetanse  som dekker flere fagfelt og bransjer. Vi har i tillegg nært samarbeid med advokater, revisorer og bedriftskonsulenter som bistår oss og kunder når det er behov.

Gjennom vår kompetanse og samarbeidspartene kan vi alltid tilby våre kunder den optimale rådgivningen uansett utfordring.

Stadig flere av våre kunder ønsker hjelp til mer enn kun regnskapsføring og avstemminger. I tillegg til rapporter fra regnskapet utarbeider vi også ulike nøkkeltall- og kostnadsanalyser hvis det er ønskelig.